Serc

Niawier

Niawier (Nijewier)

Niawier (Fries: Nijewier) is een dorp in de gemeente Dongeradeel, provincie Friesland (Nederland). Het heeft ongeveer 400 inwoners.

Eertijds stond het klooster Sion in het dorp. Dit cisterciënzer klooster  was een van de rijkste kloosters van Friesland en bezat meer dan 1200 pondemaat aan grond. Tegenwoordig is het een woonboerderij. Het klooster heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van Niawier. 'Sion' was een zusterklooster van 'Claercamp'  te Rinsumageest. Het huidige dorpshuis  'Nij Sion' en het ziekenhuis in Dokkum  ‘Talma Sionsberg’  zijn  vernoemd naar dit klooster.

Verder heeft Niawier een Gereformeerde en Hervormde kerk, net als vele andere dorpen in de gemeente. Daarnaast is er een monument te vinden in Niawier, dat van dorpsdichter Anders Minnes Wijbenga. Deze dichter heeft een zwaar onderschatte rol voor het Fries gespeeld.

Voor mensen die een goede balans zoeken tussen wonen, werken en leven, is Niawier het woondorp bij uitstek. De goede ligging (5 kilometer van Dokkum), zeer actieve school en de nieuwe bouwlocaties, maken Niawier tot een aantrekkelijk dorp.