Serc

Lioessens

Lioessens (Ljussens)

Lioessens (Fries: Ljussens) is een dorp in de gemeente Dongeradeel, provincie Friesland (Nederland). Het ligt iets ten noorden van Morra, tussen Metslawier en Moddergat, en heeft ongeveer 387 inwoners.

Helaas is van de geschiedenis van Lioessens maar weinig bekend. Toch mogen we aannemen dat hier vanaf het begin van de jaartelling al mensen woonden. Lioessens is géén terpdorp, al waren er vroeger vlakbij wel oude woonhoogten. 

In het dorp staan een Gereformeerde en een Hervormde kerk. De Gereformeerde kerk is de enige in Oost-Dongeradeel, die uit de Afscheiding is voortgekomen. De Hervormde kerk is in de twaalfde eeuw gebouwd en kreeg in 1498 al een klok.